Vi styrker din grønne konkurransekraft

Hydrogen

Vi har strategisk kompetanse om produksjon og anvendelse av hydrogen. Prosjektledelse, utredninger, strategier med mer

Prosjektledelse

Vi har erfaring fra utvikling og ledelse av nasjonale og internasjonale prosjekter innen fornybar energi

Nettverk

Vi har lang erfaring fra ledelse av nettverk, og koble de som vil noe med de som kan noe

Vi er Evig Grønn

Vi har omfattende erfaring fra arbeid med nettverk, prosjektledelse og strategiarbeid innen grønn ledelse og omstilling

Aktuelt fra Evig Grønn

Storstilt MAN hTGX lansering!

Storstilt MAN hTGX lansering!

22. mai kom den første av MANs hydrogenlastebiler til Lillestrøm. Under lanseringen på Nova Spektrum kunne bransjefolk og presse få se og kjenne på den miljøvennlige løsningen for transport av alt som er tungt og skal fraktes langt. Jan Carsten Gjerløw ledet eventet.

100 hydrogenlastebiler til Norge i 2025

100 hydrogenlastebiler til Norge i 2025

MAN skal produsere en førserie på 200 hydrogenlastebiler i 2025. 100 av disse skal leveres til Norge, som med det blir det viktigste satsingslandet. Dette er et gjennombrudd for arbeidet med å kutte utslipp fra transportsektoren, og for H2Truck-prosjektet som ledes av Evig Grønn!

Ønsker utbygging på naturens premisser

Ønsker utbygging på naturens premisser

Det er viktig å ta nødvendige miljøhensyn når man velger arealer for bakkemonterte solkraftanlegg. Først og fremst må man velge områder som allerede er beslaglagt av menneskelig aktivitet, sier Lill-Torunn Kilde, strategisk rådgiver i Evig Grønn.

Sol kan bli like stort som vannkraft i Norge

Sol kan bli like stort som vannkraft i Norge

Ny rapport viser at det tekniske potensialet for solkraft på bygg og infrastruktur i Norge kan bli på nivå med norsk vannkraft. Solkraft kan dermed bidra til å dekke store deler av det økte energibehovet i Norge framover.

Evig Grønn leder prosjektet Grønne næringstransporter

Evig Grønn leder prosjektet Grønne næringstransporter

Østlandssamarbeidet har etablert prosjektet Grønne næringstransporter, der fylkeskommuner og kommuner samarbeider om å legge til rette for etablering av energistasjoner for el, hydrogen og biogass så tungtransporten kan bli utslippsfri.

Evig Grønn statistikk: Utbredelse av kjøretøy på el, hydrogen og biogass

Evig Grønn statistikk: Utbredelse av kjøretøy på el, hydrogen og biogass

Evig Grønn har utarbeidet statistikk over for utbredelse av kjøretøy, infrastruktur og insentiver på el, hydrogen og biogass i landene i den nordre Scandria-korridoren; Norge, Sverige, Danmark, Finland og Tyskland.

HURRA! Vi er Miljøfyrtårn-sertifisert!

HURRA! Vi er Miljøfyrtårn-sertifisert!

Nå har vi det synlige beviset på at vi tar vår del av ansvaret og gjør konkrete tiltak for å redusere våre miljøpåvirkninger.

Statusrapport for hydrogen med mulighetsstudie

Statusrapport for hydrogen med mulighetsstudie

Evig Grønn har utarbeidet en statusrapport for hydrogen som inkluderer et mulighetsstudie for bruk av hydrogen til transport i Vestfold og Telemark.

Infrastruktur for alternative drivstoff i Trondheim

Infrastruktur for alternative drivstoff i Trondheim

Evig Grønn har sammen med andre aktører kartlagt nødvendig infrastruktur for alternative drivstoff for transport i Trondheim frem mot 2030 slik at kommunens ambisiøse klimamål kan nås.

Veikart for solkraftbransjen

Veikart for solkraftbransjen

Solenergiklyngen og FME SUSOLTECH har lagt fram «Veikart sol mot 2030» på vegne av en samlet solkraftbransje. Evig Grønn AS, ved strategisk rådgiver Lill-Torunn Kilde, har vært bidragsyter til veikartet.

Vi inviterer til webinarserie om hydrogen

Vi inviterer til webinarserie om hydrogen

Evig Grønn inviterer til tre webinarer om hydrogen til transport. Disse er for drosjeeiere, lastebileiere- og brukere samt politikere, myndigheter og næringsliv. Møt Norges ledende aktører innen hydrogen og lær om mulighetene bruk av hydrogen gir.

Evig Grønn leder hydrogenlastebilprosjekt

Evig Grønn leder hydrogenlastebilprosjekt

H2 Truck har som målsetting å få hydrogenlastebiler på norske veier. Prosjektet samler 9 av de mest sentrale transportaktørene, og skal bidra til grønn omstilling i transportbransjen. Prosjektet ledes av Evig Grønn.

Ny sesong med Green Network i Sandefjord næringsforening

Ny sesong med Green Network i Sandefjord næringsforening

Sandefjord Næringsforening etablert i 2019 et nytt nettverk som skal bidra til økt grønn konkurransekraft for medlemsbedriftene. Evig Grønn er faglig ansvarlig for nettverket. Nylig bevilget fylkeskommunen midler til en ny sesong med Green Network.

Koordinerer internasjonal satsing på alternative drivstoff

Koordinerer internasjonal satsing på alternative drivstoff

Evig Grønn koordinerer arbeidet for å fremme bruk av alternative drivstoff i Scandria Alliance. Alliansen skal gjøre transportkorridorer fra Skandinavia til Berlin grønnere og mer effektiv. Østlandssamarbeidet er norsk partner.

Kortreist lykke

Kortreist lykke

Lill-Torunn Kilde har skrevet bok om det å ta miljøvennlige valg som også er gode valg for egen helse.

Bærekraftrapport for Akershus fylkeskommune

Bærekraftrapport for Akershus fylkeskommune

Akershus fylkeskommune er en pioner på bærekraftrapportering i Norge. Jan Carsten Gjerløw i Evig Grønn har hatt ansvar for alle rapportene. Den siste er nå lagt fram for Fylkestinget i Akershus.

Mulighetsstudie for hydrogen til transport

Mulighetsstudie for hydrogen til transport

Evig Grønn skal gjennomføre et mulighetsstudie for bruk av hydrogen til transport i Vestfold. Sandefjord kommune og seks bedrifter deltar. Prosjektet er støttet økonomisk av Vestfold fylkeskommune.