Med fokus på grønn bærekraft

Evig Grønn arbeider for en raskere omstilling til et utslippsfritt og bærekraftig samfunn. Vi har spesialkompetanse innen nettverks- og klyngearbeid, prosjektledelse og kommunikasjon innen fornybar energi generelt, og solenergi og hydrogen spesielt.

Prosjekt

Vi hjelper med prosjektutvikling, identifisere partnere, prosjektledelse, søknader til virkemiddelapparatet med mer

Kommunikasjon

Vi hjelper deg med kommunikasjon og formidling - rådgivning, kurs, innsalg til media, reportasjer med mer.

Strategi

Strategisk rådgivning, nettverksbygging, workshops. Vi hjelper deg med å finne nye forretningsmuligheter.

Hva skjer?

Se vår oversikt over aktuelle møter, workshops og konferanser på vår event-side

Vi er Evig Grønn

Vi har omfattende erfaring fra arbeid med nettverk, prosjektledelse, strategiarbeid og kommunikasjon innen grønn ledelse og omstilling

Aktuelt fra Evig Grønn

Koordinerer internasjonalt samarbeid om alternative drivstoff

Koordinerer internasjonalt samarbeid om alternative drivstoff

Evig Grønn skal koordinere samarbeid om å fremme bruk av alternative drivstoff til transport i Scandria-alliansen. Blant regionene som deltar er Berlin-Brandenburg, Skåne, Helsinki-Uusimaa og Viken.

Green Network i Sandefjord næringsforening

Green Network i Sandefjord næringsforening

Sandefjord Næringsforening har etablert et nytt nettverk som skal bidra til økt grønn konkurransekraft for medlemsbedriftene. Evig Grønn står for gjennomføringen.

Mulighetsstudie for hydrogen til transport

Mulighetsstudie for hydrogen til transport

Evig Grønn skal gjennomføre et mulighetsstudie for bruk av hydrogen til transport i Vestfold. Sandefjord kommune og seks bedrifter deltar. Prosjektet er støttet økonomisk av Vestfold fylkeskommune.