Evig Grønn koordinerer arbeid med alternative drivstoff i Scandria Alliance

Jan Carsten Gjerløw i Evig Grønn skal koordinere arbeidet med å fremme utbredelsen av alternative drivstoff (el, hydrogen og biogass) i den nordlige Scandria-korridoren. Korridoren er én av EU-s prioriterte transportkorridorer og går fra Oslo til Berlin. En rekke regioner samarbeider i Scandria Alliance om å gjøre transporten i korridoren grønnere og mer effektiv. Alliansen ledes av Joint Spatial Planning Department Berlin-Brandenburg.

Les mer

Green Network i Sandefjord Næringsforening

Denne høsten lanserer Sandefjord Næringsforening Green Network, et nytt nettverk der hensikten er å bidra til økt grønn konkurransekraft. Nettverket fokuserer på bærekraftige tiltak som lønner seg, både for omdømmet, konkurransekraften og bunnlinja. Vestfold fylkeskommune har bidratt med midler til nettverket. Næringsforeningen samarbeider Evig Grønn AS om gjennomføring av aktivitetene i Green Network.

Les mer

Evig Grønn leder mulighetsstudie for bruk av hydrogen

Evig Grønn skal høsten 2019 gjennomføre et mulighetsstudie for bruk av hydrogen til transport i Vestfold. Prosjektet tar som utgangspunkt fylkeskommunens og kommunenes mål om at flere skal kjøre utslippsfritt for å redusere klimagassutslippene, samt den økende interessen i Norge og internasjonalt for bruk av hydrogen til transport både for personbiler, nyttekjøretøy og andre transportformål. Sandefjord kommune og flere bedrifter i Vestfold deltar i prosjektet. Prosjektet er støttet økonomisk av Vestfold fylkeskommune.

Les mer