Evig Grønn med webinarserie om hydrogen

Evig Grønn arrangerer tre webinarer om hydrogen til transport i Vestfold og Telemark i november og desember.

Eventene er en del av Mulighetsstudie for hydrogen til transport i Vestfold og Telemark som Evig Grønn gjennomfører med støtte fra fylkeskommunen. Studiet vil blant annet synliggjøre hvilke muligheter det er for bruk av hydrogen til ulike transportsegmenjter, hvor det er hensiktsmessig å etablere infrastruktur og hvordan fylkeskommunen og kommuner kan legge til rette for omstilling til utslippsfri transport.

Hydrogenbiler og -lastebiler er elektriske kjøretøy med hydrogen i stedet for batteri. Hydrogenet omdannes til elektrisitet i en brenselcelle. Utslippet er ren vanndamp. Fordelen med hydrogen er at man får lenger rekkevidde og kortere fylletid enn for batterielektriske kjøretøy. Det gjør at hydrogen kan være et attraktivt drivstoff for bla t annet drosjer og lastebiler.

Webinarene gjennomføres på Teams og er åpen for alle interesserte. Meld deg på via lenkene over.

—————————————————————————————————————


Evig Grønn leder hydrogenlastebilprosjekt

Prosjektet H2 Truck har som målsetting å få hydrogenlastebiler på norske veier. Prosjektet samler 9 av de mest sentrale transportaktørene i Norge, blant andre Bama, Coop, DB Schenker, Posten Norge, postnord og Rema 1000. Jan Carsten Gjerløw i Evig Grønn er prosjektleder, og samarbeider med Institutt for energiteknikk om gjennomføringen.

Hydrogenlastebilene er nå på vei inn på det europeiske markedet. Nylig lanserte ASKO den første av 4 hydrogenlastebiler fra Scania som de skal bruke til distribusjon av matvarer i Midt-Norge. I Sveits har flere aktører gått sammen om å ta i bruk 1.000 Hyundai hydrogenlastebiler innen 2023. De første 50 kommer til Sveits i 2020.

Veitransport står for 17% av de norske klimagassutslippene. Tungtransporten er den vanskeligste å redusere utslippene fra. Norske aktører i transportbransjen har satt seg ambisiøse klimamål, og H2 Truck skal bidra til at disse nås gjennom en omstilling til utslippsfri transport.

Les mer om H2 Truck prosjektet.

—————————————————————————————————————

.

Kortreist lykke

«Om å velge det beste for meg selv og miljøet.»

Boken er utgitt av Evig Grønn AS, og handler om å ta valg som bidrar til mindre forbruk, mer miljøvern og bedre helse.

Les mer om boken her 

.

—————————————————————————————————————

Bærekraftrapport for Akershus fylkeskommune

Bærekraftrapport 2018 for Akershus fylkeskommune ble lagt fram for fylkestinget 25. november 2019. Den gir oversikt over bærekraftresultater og status og utfordringer for å redusere klimagassutslippene i Akershus. Rapporten er skrevet av Jan Carsten Gjerløw i Evig Grønn. Fylkeskommunens fagavdelinger har bidratt med innspill, sammen med kollektivselskapet Ruter AS og fylkeskommunens klimaregnskap.

Akershus var med sin bærekraftrapport for 2016  den første fylkeskommunen som la fram en slik rapportering i Norge. Fylkeskommunen har med det vært en pionér i arbeidet med bærekraftarbeidet. Rapporteringen er utviklet for hvert år og den tredje rapporten som nå er presentert  inneholder blant annet en gjennomgang av arealbruksendringer og luft- og støyforurensing i fylket. Det er gjort beregninger av klimaeffekt som følge av endringene i arealbruk. Jan Carsten Gjerløw har hatt ansvar for utarbeidelsen av alle tre rapportene for Akershus fylkeskommune. Les Akershus fylkeskommunes bærekraftrapport her

—————————————————————————————————————

Evig Grønn koordinerer arbeid med alternative drivstoff i Scandria Alliance

Jan Carsten Gjerløw i Evig Grønn skal koordinere arbeidet med å fremme utbredelsen av alternative drivstoff (el, hydrogen og biogass) i den nordlige Scandria-korridoren. Korridoren er én av EU-s prioriterte transportkorridorer og går fra Oslo til Berlin. En rekke regioner samarbeider i Scandria Alliance om å gjøre transporten i korridoren grønnere og mer effektiv. Alliansen ledes av Joint Spatial Planning Department Berlin-Brandenburg.

Les mer

—————————————————————————————————————

Green Network i Sandefjord Næringsforening

Evig Grønn er faglig ansvarlig for Green Network, et nytt nettverk i Sandefjord Næringsforening der hensikten er å bidra til økt grønn konkurransekraft. Nettverket fokuserer på bærekraftige tiltak som lønner seg, både for omdømmet, konkurransekraften og bunnlinja. Vestfold fylkeskommune har bidratt med midler til nettverket.

Les mer

—————————————————————————————————————

Evig Grønn leder mulighetsstudie for bruk av hydrogen

Evig Grønn skal i 2020 gjennomføre et mulighetsstudie for bruk av hydrogen til transport i Vestfold. Prosjektet tar som utgangspunkt fylkeskommunens og kommunenes mål om at flere skal kjøre utslippsfritt for å redusere klimagassutslippene, samt den økende interessen i Norge og internasjonalt for bruk av hydrogen til transport både for personbiler, nyttekjøretøy og andre transportformål. Sandefjord kommune og flere bedrifter i Vestfold deltar i prosjektet. Prosjektet er støttet økonomisk av Vestfold fylkeskommune.

Les mer