Få støtte til ditt bærekraftige prosjekt!

Det finnes en rekke tilskuddsordninger til bærekraftige prosjekter i det offentlige virkemiddelapparatet. Å få tilgang til midlene krever imidlertid kunnskap om ordningene, og om hvordan en søknad skal utarbeides for å få støtte.

Vi i Evig Grønn har god oversikt over regionale, nasjonale og internasjonale virkemidler. Vi hjelper deg med å finne fram til ordningen som passer for deg, og til å utarbeide søknaden. Vi har en suksess-rate på over 90% på slike søknader – til fylkeskommuner, Enova, Norges forskningsråd, Innovasjon Norge og EU.