Denne høsten lanserer Sandefjord Næringsforening Green Network, et nytt nettverk der hensikten er å bidra til økt grønn konkurransekraft. Nettverket fokuserer på bærekraftige tiltak som lønner seg, både for omdømmet, konkurransekraften og bunnlinja. Vestfold fylkeskommune har bidratt med midler til nettverket. Næringsforeningen samarbeider Evig Grønn AS om gjennomføring av aktivitetene i Green Network.

Vi i Evig Grønn tror de fleste virksomheter ønsker å få til grønn omstilling, men kan ha noen utfordringer med hvordan de skal få det til, både teknisk og økonomisk. Frokostmøtene i Green Network vil derfor fokusere på å koble sammen de som kan noe med de som vil noe. Møtene er først og fremst for medlemmene i Sandefjord Næringsforening, men flere av møtene vil være åpne.

Les mer om Green Network hos Sandefjord Næringsforening