Nå har vi det synlige beviset på at vi tar vår del av ansvaret og gjør konkrete tiltak for å redusere våre miljøpåvirkninger. 

Vi jobber hver dag for å bidra til grønn omstilling i næringslivet. Nå skal vi også jobbe med grønnere innkjøp, lavere energiforbruk, smartere transport, mindre avfall, og bedre arbeidsmiljø i vår egen bedrift.

Som Miljøfyrtårn bidrar vi også til å oppnå flere av FNs bærekraftsmål. En bærekraftig fremtid trenger konkret handling og en felles innsats fra både næringsliv, myndigheter og forbrukere. Dette kan du lese mer om i vår miljøpolicy.

Miljøfyrtårn er et anerkjent og effektivt verktøy for sertifisering og miljøledelse, og Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar.

Les mer: www.miljofyrtarn.no

Se flere nyheter fra Evig Grønn