Evig Grønn har omfattende erfaring fra flere års arbeid med å fremme produksjon og bruk av hydrogen, nasjonalt og internasjonalt. Hovedfokus har vært hydrogen til transport. Arbeidet gjelder alt fra daglig ledelse til prosjektutvikling og prosjektledelse, strategiarbeid med mer.

Jan Carsten har blant annet vært daglig leder for Hynor Lillestrøm og som prosjektleder og -deltaker i en rekke nasjonale og internasjonale prosjekter. Han deltok i utarbeidelse av strategiunderlag for Akershus fylkeskommunes hydrogenstrategi, og har gjennomført flere utredninger på oppdrag for ulike aktører. Siden 2017 har han arbeidet som senior rådgiver i Norsk Hydrogenforum. Han har et stort nettverk nasjonalt og internasjonalt, og omfattende kunnskap om utviklingen innen hydrogen og brenselceller. For tiden leder Evig Grønn blant annet H2 Truck-prosjektet, som har som målsetting å få hydrogenlastebiler på norske veier.

Jan Carsten ble i juli 2015 Europas første private eier av en hydrogenbil.