Jan Carsten har et omfattende nettverk nasjonalt og internasjonalt innen næringsliv, forskning, kommuner, fylker og virkemiddelapparatet. God kompetanse på følgende områder:

  • Prosjektutvikling, ledelse og deltakelse i internasjonalt samarbeid og internasjonale prosjekter.
  • Gjennomføring av mulighetsstudier, analyser og kartlegginger, nasjonalt og internasjonalt.
  • Utforming av søknader til virkemiddelapparatet, samt utarbeidelse av rapporter og strategidokumenter.
  • Daglig ledelse og styrearbeid.