Øk konkurransekraften!

Hvordan skal du få ut effekten av de klimatiltakene dere har gjennomført?

Evig Grønn kan bistå med en halvdags workshop der vi går igjennom hvordan dere kan jobbe med klimakommunikasjon: skape internt engasjement, informere omverdenen og bidra til et grønt omdømme. Workshopen består av foredrag + arbeid i grupper og plenum. 4 timer. Pris på forespørsel.

Dersom dere er flere mindre virksomheter som går sammen, kan vi arrangere en felles workshop.