Jan Carsten Gjerløw i Evig Grønn skal koordinere arbeidet med å fremme utbredelsen av alternative drivstoff (el, hydrogen og biogass) i den nordlige Scandria-korridoren. Korridoren er én av EU-s prioriterte transportkorridorer og går fra Oslo til Berlin. En rekke regioner samarbeider i Scandria Alliance om å gjøre transporten i korridoren grønnere og mer effektiv. Alliansen ledes av Joint Spatial Planning Department Berlin-Brandenburg. 

Scandria Alliance er etablert som et resultat av det tre-årige Interreg-prosjektet Scandria2Act, der Jan Carsten Gjerløw ledet prosjektets arbeid innen «Clean Fuel Deployment» på oppdrag for Akershus fylkeskommune. Her samarbeidet fylkeskommunen med blant andre Region Skåne, det tyske energikontoret (dena) og den regionale ledelsen i Berlin-Brandenburg. Det gode samarbeidet i  Scandria2Act og prosjektets gode resultater la grunnlaget for at regionene nå fortsetter samarbeidet på mer permanent basis.

Norge er i en særstilling når det gjelder utbredelse av elbiler og får stor internasjonal oppmerksomhet for dette. Det har derfor vært ønskelig at Norge fortsatt skal lede arbeidet med å fremme bruken av alternative drivstoff i denne transportkorridoren. Akershus fylkeskommune og region Skåne vil samarbeide om ledelsen av aktiviteten i alliansen, mens Evig Grønn altså skal stå for koordineringen av aktiviteten. Evig Grønn samarbeider med de tyske partnerne Infrastruktur & Umweldt og høgskolen T.H. Wildau om oppdraget som i første omgang har to års varighet.

Det er Østlandssamarbeidet er norsk partner i det interregionale samarbeidet Scandria Alliance, med partnerregioner i Finland, Sverige og Tyskland. Østlandssamarbeidet skal ivareta og koordinere interessene som fylkeskommunene på Østlandet har i det videre arbeidet med å utvikle alliansen. Fylkesordfører i Akershus, Anette Solli, er Østlandssamarbeidets representant til de politiske møtene i alliansen.