Evig Grønn leder mulighetsstudie for bruk av hydrogen

Evig Grønn skal høsten 2019 gjennomføre et mulighetsstudie for bruk av hydrogen til transport i Vestfold. Prosjektet tar som utgangspunkt fylkeskommunens og kommunenes mål om at flere skal kjøre utslippsfritt for å redusere klimagassutslippene, samt den økende interessen i Norge og internasjonalt for bruk av hydrogen til transport både for personbiler, nyttekjøretøy og andre transportformål. Sandefjord kommune og flere bedrifter i Vestfold deltar i prosjektet. Prosjektet er støttet økonomisk av Vestfold fylkeskommune. 

– Omstilling til utslippsfri transport tar tid, og det må skje i et samspill mellom offentlige og private aktører, sier daglig leder Jan Carsten Gjerløw i Evig Grønn AS. Det offentlige har en viktig rolle som tilrettelegger og pådriver, og som innkjøper ved selv å ta i bruk fornybare drivstoff. Næringslivet har en viktig rolle som utbygger av infrastruktur og leverandør av kjøretøy. Næringslivet kan også bidra som krevende kunde ved å etterspørre utslippsfrie kjøretøy.

Prosjektet tar hensyn til nettopp dette, med offentlige og private aktører som deltakere. Fra næringslivet deltar leverandører av infrastruktur og kjøretøy, samt potensielle brukere. Samarbeidspartnere er Sandefjord kommune, Air Liquide Skagerak AS, Gjermundsen Auto, Hydrogenisk AS, Hyundai Motor Norway AS, Uno-X Hydrogen AS og Vestfold Taxisentral AS.

Blant målene i prosjektet er:

  • Kartlegge aktuelle private og offentlige eiere av kjøretøy samt andre aktuelle brukere av hydrogenkjøretøy.
  • Vurdere lokalisering av hydrogen som del av et energistasjonskonsept basert på de aktuelle brukergruppene.
  • Konkrete forslag til hvordan kommuner og fylke sammen med privat næringsliv kan legge til rette for etablering av infrastruktur for hydrogen i Vestfold
  • Bidra til økt kunnskap om hydrogen som løsning for utslippsfri transport blant politikere, kommuner og næringsliv.
  • Etablere minimum 20 intensjonsavtaler om anskaffelse av hydrogenkjøretøy.

Jan Carsten Gjerløw leder prosjektet. Gjerløw ble i 2015 Europas første private eier av en hydrogenbil, og han har i mer enn 10 år arbeidet med å fremme bruk av hydrogen til transport, blant annet for Akershus fylkeskommune.