Samhandling!

Evig Grønn AS er faglig ansvarlig for innholdet i Green Network. Dette er et nettverk i Sandefjord Næringsforening (SNF) som skal bidra til økt grønn konkurransekraft for medlemmene. Nettverksmøtene er også åpne for virksomheter som ikke er medlemmer av SNF. Grønne, bærekraftige tiltak skal lønne seg, både for omdømmet, konkurransekraften og bunnlinja. Vi har 6 nettverkssamlinger i 2019-2020.

Les mer om Green Network her