Evig Grønn arbeider for en raskere omstilling til et utslippsfritt og bærekraftig samfunn. Fokus er grønn næringsutvikling og byutvikling.
Vi har spesialkompetanse innen nettverks- og klyngearbeid, prosjektledelse og kommunikasjon innen fornybar energi generelt, og solenergi og hydrogen spesielt. Vi har i mange år arbeidet i ulike nettverk og klynger som OREEC, Solenergiklyngen, Kunnskapsbyen Lillestrøm og Norsk Hydrogenforum.

Jan Carsten Gjerløw er utdannet sivilingeniør og har tidligere vært direktør i Osloregionens klynge for fornybar energi og miljø (OREEC), daglig leder i Hynor Lillestrøm og assisterende direktør i Kunnskapsbyen Lillestrøm. Blant oppdragsgivere er Siemens AS, Ruter AS, Akershus Energi AS, Akershus fylkeskommune, Norsk Hydrogenforum, OREEC, Institutt for energiteknikk og Kjeller Innovasjon. Les mer om Jan Carstens erfaring og kompetanse.

Lill-Torunn Kilde er utdannet journalist og kommunikasjonsrådgiver. Hun har mange års erfaring som journalist innen tv, radio og trykket presse, og har jobbet som medierådgiver både i MD og Mdir (SFT).

Lill-Torunn jobber i dag som skribent, forfatter og kommunikasjonsrådgiver innen fornybar energi- og miljøteknologi, og grønn byutvikling. Blant oppdragsgiverne er Solenergiklyngen, OREEC, ROAF, NILU, og NORSAR.

Lill-Torunn holder også ulike kurs innenfor kommunikasjon og forskningsformidling.