Evig Grønn arbeider for grønn omstilling med fokus på å styrke bedrifters grønne konkurransekraft.
Vi har ekspertkompetanse innen nettverksledelse, prosjektledelse, kommunikasjon og strategisk rådgivning.  Gjennom oppdrag for private og offentlige aktører har vi opparbeidet solid kunnskap om offentlig-privat samarbeid, og har et omfattende nasjonalt og internasjonalt nettverk innen bærekraft og innovasjon. 

Jan Carsten Gjerløw er utdannet sivilingeniør og har tidligere vært direktør i Osloregionens klynge for fornybar energi og miljø (OREEC), daglig leder i Hynor Lillestrøm og assisterende direktør i Kunnskapsbyen Lillestrøm.

Jan Carsten jobber med nasjonale og internasjonale prosjekter innen fornybar energi, transport og bærekraft. Hydrogen er hovedarbeidsfelt. Blant oppdragsgivere er Siemens AS, Ruter AS, Akershus Energi AS, Akershus fylkeskommune, Norsk Hydrogenforum og Institutt for energiteknikk.

Jan Carsten har også ekspertkompetanse om det offentlige virkemiddelapparatet, med svært høy suksessrate på søknader om tilskudd til prosjekter og annet.

Lill-Torunn Kilde er utdannet journalist og kommunikasjonsrådgiver, og har tidligere vært kommunikasjonssjef i Kunnskapsbyen Lillestrøm, OREEC, NORSAR og Solenergiklyngen.
Hun har mange års erfaring som journalist innen tv, radio og trykket presse, og har jobbet som medierådgiver i Klima- og miljødepartementet og Miljødirektoratet (SFT).