Lill-Torunn har ledet det strategiske kommunikasjonsarbeidet i Solenergiklyngen i flere år, fra klyngen fikk Arena-status i 2016 til mars 2020.

Solenergiklyngen samler hele den norske solenergibransjen og tilliggende selskaper, som REC Solar Norway, Scatec Solar, Solcellespesialisten, Multiconsult og Equinor. Totalt teller klyngen over 100 medlemmer, og er tett knyttet opp til forskningsmiljøer som Institutt for energiteknikk og Sintef.

Et viktig arbeid har vært å fremme arbeidet med grønn omstilling, med kobling mellom sol, olje/gass og maritime næringer. Lill-Torunn har spesielt jobbet med dette innenfor flytende solenergi, og ledet i 2019 klyngens prosjekt for internasjonal strategisk posisjonering av flytende solenergi. Prosjektet ble støttet av Innovasjon Norge.