Norge har et sterkt behov for elektrifisering, og for å erstatte arbeidsplasser innen olje- og gassnæringen. Norsk solenergibransje kan bidra til betydelige positive effekter fra innovasjon, næringsutvikling, sysselsetting og eksport. Veksten i solkraftbransjen vil også ha stor betydning for vår fremtidige energiproduksjon og klimafotavtrykk.

8.desember 2020 la Solenergiklyngen og FME SUSOLTECH fram Veikart for sol mot 2030, på vegne av en samlet norsk solkraftbransje. Evig Grønn AS, ved strategisk rådgiver Lill-Torunn Kilde, har vært bidragsyter til veikartet. Veikartet kan lastes ned her.

Lill-Torunn Kilde ledet det strategiske kommunikasjonsarbeidet i Solenergiklyngen i flere år, fra klyngen fikk Arena-status i 2016 til mars 2020. Et viktig arbeid har vært å fremme arbeidet med grønn omstilling, med kobling mellom sol, olje/gass og maritime næringer. Lill-Torunn har spesielt jobbet med dette innenfor flytende solenergi, og ledet i 2019 klyngens prosjekt for internasjonal strategisk posisjonering av flytende solenergi. Prosjektet ble støttet av Innovasjon Norge.