Evig Grønn har utarbeidet en statusrapport for hydrogen som inkluderer et mulighetsstudie for bruk av hydrogen til transport i Vestfold og Telemark.

Om rapporten

Rapporten gir et utfyllende bilde av status for hydrogen som energibærer, og viser hvordan politiske rammeverk, spesielt i Europa, legger til rette for at hydrogen vil få en sentral rolle i den grønne omstillingen.

Rapporten gir en grundig innføring i hydrogen i energisystemet, den beskriver mulige flåtebrukere av hydrogenkjøretøy, og viser potensialet for reduksjon av klimagassutslipp ved bruk av hydrogen til transport.

Statusrapporten inkluderer et mulighetsstudie som ser på potensialet for bruk av hydrogen til transport i Vestfold og Telemark (Grenland). Dette gjøres gjennom utvikling av to scenarier for hydrogenkjøretøy i fylket i 2025 og 2030. Fra scenariene utledes behov for hydrogeninfrastruktur og forslag til lokalisering av stasjoner. 

Rapporten viser også potensial for næringsutvikling og grønn verdiskaping i Vestfold og Telemark knyttet til hydrogen. Det gis forslag til hvordan fylkeskommune, kommuner og næringsliv i fellesskap kan legge til rette for produksjon og bruk av grønt hydrogen.

«Status for hydrogen» gir således et kompetanseunderlag for utvikling av regionale strategier for satsning på bruk av hydrogen som energibærer.

Mulighetsstudiet er finansiert av Evig Grønn med støtte fra Vestfold og Telemark fylkeskommune gjennom Vestfolds tilskuddsordning for klimatiltak 2019.

Rapporten finnes i to versjoner, en lang versjon som gir det komplette bildet og en kortversjon som er gratis og som inneholder utdrag fra mulighetsstudiet. Kontakt Evig Grønn AS dersom du ønsker den lange versjonen. 

Antall sider: 70 (kortversjon: 48)

Last ned hydrogenrapporten – kortversjon

Last ned kortversjonen av rapporten gratis [11 Mb]

Send nedlastinglenke til: