Samle troppene!

Bedrifter og organisasjoner møter stadig flere krav til å gjennomføre klimatiltak. Hva gjør din bedrift for å møte kravene?

Evig Grønn kan bistå med en halvdags workshop der vi går igjennom hvordan dere kan forholde dere til miljøkravene som kommer, og bruke bærekraftsmålene til å minske risiko, trygge egen virksomhet og få finansiert tiltakene. Gjennomgang av grep som kan gi grønn konkurransekraft og svart bunnlinje.

Foredrag + arbeid i grupper og plenum. 4 timer. Pris på forespørsel.

Dersom dere er flere mindre virksomheter som går sammen, kan vi arrangere en felles workshop.