Vi har spesialkompetanse innen nettverks- og klyngearbeid, prosjektutvikling, prosjektledelse og kommunikasjon. Primærområdet er fornybar energi, med spesielt fokus på solenergi og hydrogen.

Vi kan blant annet tilby følgende:

  • Prosjekter: Utvikling og ledelse av nasjonale og internasjonale prosjekter. Vi hjelper deg å finne partnere som kan passe for ditt prosjekt. Vi har ekspertkompetanse på hvordan få prosjektstøtte fra virkemiddelapparatet, blant andre Interreg (EU), Norges forskningsråd, Innovasjon Norge,  Enova og fylkeskommuner.
  • Strategi og nettverk: Vi hjelper deg med å finne strategiske partnere for dine prosjekter, tjenester og produkter. Vi har et stort nettverk av klynger, bedrifter, institutter med mer som kan gi deg tilgang til samarbeidspartnere og nye ressurser.
  • Kommunikasjon og formidling: Vi kan arrangere workshops og seminarer, gi deg råd om formidling og kommunikasjon, samt tilbyr journalistiske tjenester.