Stadig flere bedrifter, kommuner, fylkeskommuner knytter «alt de gjør» opp til FNs 17 bærekraftsmål. Det innebærer at bedrifter som vil ha disse som kunde må kunne dokumentere at deres produkter er miljøvennlige, og at de driver virksomheten på en bærekraftig måte.
Evig Grønn hjelper din virksomhet med å arbeide systematisk med bærekraft, og til å se hvilken rolle du har i den grønne omstillingen.
  • Vi hjelper deg å få finansiert ditt bærekraftige prosjekt. Vi er eksperter på søknader, og kan vise til en suksessrate på over 90% på søknader til det offentlige virkemiddelapparatet.
  • Vi har lang erfaring fra utvikling og ledelse av internasjonale samarbeidsprosjekter, gjerne i offentlig – privat samarbeid.
  • Vi liker å jobbe i nettverk, og koble de som vil noe med de som kan noe. Det gjør vi blant annet som faglig ansvarlig for Green Network i Sandefjord Næringsforening.

Evig Grønn styrker din grønne konkurransekraft