Solenergiklyngen og FME SUSOLTECH har publisert «Veikart sol mot 2030» på vegne av en samlet solkraftbransje. Veikartet for solenergi foreslår konkrete grep som vil bidra til at Norge kan få betydelige positive effekter fra solenergiindustrien, innen innovasjon, næringsutvikling, sysselsetting og eksport. Veksten i solkraftbransjen vil også ha stor betydning for vår fremtidige energiproduksjon og klimafotavtrykk.

Evig Grønn AS, ved strategisk rådgiver Lill-Torunn Kilde, har vært bidragsyter til veikartet.

Solkraft vil i løpet av de neste to tiårene bli den største aktøren i kraftmarkedet. Dette vil kreve investeringer av flere titusentalls milliarder kroner og innebære et stort antall arbeidsplasser på verdensbasis. Bruk av solkraft vil også vokse i Norge, først i miljøvennlige bygg, deretter i større kraftverk. Samlet sett vil veksten i solkraft føre til betydelige muligheter for norsk næringsliv og samfunn. Norge har et sterkt behov for å erstatte arbeidsplasser innen olje- og gassnæringen, og solkraft kan bidra betydelig til dette.

Last ned Veikart for norsk solkraftbransje

Last ned veikartet her [6 Mb]

Send nedlastingslenker til: